ضریب ایمنی همان SF  که اختصار SAFTY FACTOR که می‌تواند ۱( ۱٫۲۵) ، ۱٫۶ و یا ۲ باشد. درجه ایمنی و اطمینان از طول عمر لوله پلی اتیلن را بیان می‌نماید و هر چه میزان ضریب اطمینان بالاتر باشد، مقاومت لوله پلی اتیلن در فشارهای بالاتر از حد تعیین شده افزایش می‌یابد. ضریب اطمینان لوله پلی اتیلن یکی از ویژگی هایی می‌باشد که در جدول مشخصات لوله پلی اتیلن آمده است. ضریب اطمینان لوله پلی اتیلن که در استاندارد ملی ایران و نیز استاندارد DIN آلمان و تمامی استاندارد‌های لوله پلی اتیلن در دنیا به آن پرداخته شده است درجه ایمنی و اطمینان از طول عمر لوله پلی اتیلن را بیان می‌نماید.
ضریب اطمینان لوله پلی اتیلن ( SF )  که در جدول استاندارد این لوله‌ها تعریف شده است، معمولاً یکی از اعداد ۱٫۲۵ ، ۱٫۶ و ۲ می‌باشد، برای موارد عمومی استفاده از لوله پلی اتیلن، ضریب ۱٫۲۵ و در مواردی که حساسیت بالاتری وجود دارد مانند خطوط انتقال اصلی و یا خطوط آتش نشانی از ضرایب ۱٫۶ و ۲ استفاده می‌شود .به عنوان مثال اگر لوله پلی اتیلن با ضریب اطمینان ۱٫۲۵ تولید شده باشد، به این معنی است که میزان تحمل واقعی فشار در این لوله پلی اتیلن ۲۵ % بالاتر از میزان فشار اسمی آن در نظر گرفته شده است . مثلاً اگر میزان فشار اسمی لوله پلی اتیلن ۱۰ اتمسفر باشد، تحمل اسمی فشار آن ۱۲٫۵ اتمسفر می‌باشد.
توجه شود که برای انتخاب لوله پلی اتیلن ابتدا باید فشار اسمی لوله تعیین شود و سپس بر اساس ضریب اطمینان مورد نیاز لوله پلی اتیلن مورد نظر انتخاب شود. تبدیل فشار اسمی با ضرب نمودن مقدار عددی ضریب اطمینان در مقدار فشار تحمل اسمی و سپس انتخاب لوله پلی اتیلن کار نادرستی می‌باشد. به عنوان مثال اگر لوله با تحمل فشار اسمی ۱۲٫۵ اتمسفر نیاز داریم، کار غلطی است که لوله با فشار ۱۰ اتمسفر و ضریب اطمینان ۱٫۲۵ انتخاب نماییم. باید لوله پلی اتیلن با تحمل فشار اسمی ۱۲٫۵ و ضریب اطمینان مورد نیاز را انتخاب نماییم. دقت شود که ضخامت و وزن لوله‌های پلی اتیلن با ضرایب اطمینان مختلف، متفاوت است و در زمان طراحی و عقد قرارداد اجرا می‌بایست این موضوع مشخص شده و مشخصات لوله پلی اتیلن به طور کامل ذکر شود.
جدول مشخصات لوله پلی اتیلن را به دقت بررسی نمائید تا متوجه ضریب ایمنی هر لوله بشوید و حالا یک راه حل ساده برای تعین و تشخیص SF لوله پلی اتیلن , به عنوان مثال برای لوله ۲۰۰ با PN16 را میخواهیم با ضریب ایمنی بالاتر و SF 1.6 تولید کنیم , در جدول مشخصات باید چه مشخصاتی را برای بررسی در نظر بگیریم ؟ بسیار ساده است , مشخصات PN20را به عنوان مرجع قرار میدهیم و لوله پلی اتیلن طبق این نشخصات تولید میشود.